เชิญเข้าร่วมประชุม และเชิญนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 เนื่องในวันสหวิทยาการประจำปี 2559 เรื่อง ประเทศไทยและเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารอิมพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ผู้เขียนข่าว : ประธาน สายคำ
  • 9 มิถุนายน 2559
  • เปิดอ่าน 722 ครั้ง

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิ สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 เนื่องในวันสหวิทยาการประจำปี 2559 เรื่อง ประเทศไทยและเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารอิมพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้มีหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม และเชิญนำเสนอผลงาน ดังไฟล์แนบ 

1.เอกสารเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ-ครั้งที่-6-สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 
2.ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยแบบสหวิทยาการ-ในงานประชุมนานาชาติ-ครั้งที่-6