หมวด : เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง

ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 เครือข่ายสหวิทยาการฯภาคเหนือตอนล่าง

 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เครือข่ายสหวิทยาการฯภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 เนื่องในวันสหวิทยาการประจำปี 2559 เรื่อง ประเทศไทยและเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี